De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren -en dienstmerken, zijn eigendom van Marianne de Jong en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren, of te bewerken.